top of page

Kolonihage, hva og hvorfor.

Kolonihager har vært ett fristed for mennesker som ønsker å stelle med jorda og forhåpentligvis kunne høste av den.

Andelshavere i kolonihager vil i Holandshamn ha ett areal på mellom 550 - 650 m2 med ett lite bygg i hver hage som totalt vil fremstå som ett gårdstun. Det vil være ett eget areal for parkering og ett lekeareal. I tillegg vil det i det største bygget "Låven" ha jordkjeller for felles lager for vinterforsyning av grønnsaker. 

The Benefits of a Community Garden

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Provides fresh, affordable produce

I’m an item. ​Click here to edit me.

Builds a sense of community

I’m an item. ​Click here to edit me.

Gets people active & improves physical health

I’m an item. ​Click here to edit me.

Educates about gardening, nature & cooking

I’m an item. ​Click here to edit me.

Vil du være frivillig hjelper i kolonihagene

Ta gjerne kontakt hvis du vil bruke noen timer til å stelle med jorda og det vi planter. Å jobbe med jord og ute i naturen gir styrke til kropp og sjel. Kanskje kan du lære noe eller dele av egen erfaring med planter og stell av jordsmonnet.

Hvorfor kolonihage?

Matauk og sjølberging ligger i ryggmargen hos de fleste av oss. Det å kunne spise noe man selv har dyrket gir matglede for store og små. Det er ikke alle som har tilgang til jord som kan benyttes til Matauk. Enten man vil ha Salat, Krydderurter, en bærbusk, belgfrukt, potet eller kålrot, så er det greit å ha en jordlapp. Er det også noen andre i nærheten for å utveksle erfaringer, ta samse tak eller slå

av en prat med, så vil man lettere komme i gang. 

Har du andel i en kolonihage så får du også ett lite bygg der du kan ta deg en pause og se på at ting gror. Det skal være plass for å lage seg mat og om du ønsker også mulighet for overnatting. 

bottom of page