top of page

DAPA Tjenester

Historiske / pågående og mulige  oppdrag / tjenester

Oversikt 

 • Fiberoptisk nett - Sortland 

 • IT-tjenester ( opplæring, installasjon og salg)

 • Kurs og maler for Microsoft Office

 • Eiendomsutvikling

 • Byggherreombud

 • Søknad om byggetillatelse

 • Ledelse av byggeprosjekt

 • Organisasjonsutvikling / Strategiprosess

 • Utvikling av kvalitetssystem

 • Kvalifisering for sertifisering

 • Tegning / Prosjektering

 • Kvalitet /HMS motivator / revisjon

DAPA AS

 

Fiskergata 22, 4 etg. Vestsiden av bygg

N-8300 Svolvær

Norge

Telefon: +47 46 28 60 90

 

URL: www.dapa.no

Email: ove@dapa.no

Data Assistert Prosess Administrajon

 • Forenklet kontordrift

 • Bedriftens kollektive hukommelse

 • Egnet for bedrifter fra 1 - 100 ansatte

 • Oversikt over ansatte, avtaler, fravær

 • Brev, Rutiner, Sjekklister, Møter

 • Kvalitet, endringsmelding, avvik

 • Fakturakontroll, skanning, EHF

 • HMS, vernerunder, stoffkartotek, Sikker Jobb Analyser, Rapport om uforutsett hendelse mv

 • Integrert med regnskapssystem

Kontaktperson:

 

Ove-H Lorentzen

Utvikling av eiendom - flerårsprosjekt

 • Nye boliger/ fritidsboliger - Værøy

 • Lofoten Matauk's kolonihage - Holandshamn

bottom of page