top of page

Startsiden hos DAPA

Velkommen til DAPA AS nettsted.
Her vil du finne informasjon om bedriften og produkter og tjenester bedriften tilbyr.

 

 

Vår kompetanse vil gi merverdi til din bedrifts produkter og forenkle kontordriften.

DAPA AS tilbyr løsninger som ivaretar virksomheters kollektive hukommelse for profesjonalisering av arbeidet med ansatte, leverandører og kunder.

 

DAPA AS kan utvikle din bedrifts ressurser og fornye bedriftens administrative prosesser.
Oversikt og system gir fritid, ikke bare for kroppen, men også for sjelen.

 

Kompetanse om egen bedrift har en grense ved at man kun ser ting fra innsiden.
DAPA's kan se bedriften utenfra og sammen med bedriftens ansatte utføre årsak / virkningsanalyser og utnytte bedriftens praktiske erfaringer til økt kvalitet i prosesser.

 

DAPA AS kan bidra til å utvikle din bedrift for å beholde eller etablere offentlige godkjenninger, sertifisering eller kvalifisering for leveranser.

DAPA AS

 

Fiskergata 22, 4 etg. Vestsiden av bygg

N-8300 Svolvær

Norge

Telefon: +47 46 28 60 90

 

URL: www.dapa.no

Email: ove@dapa.no

Kontaktperson:

 

Ove-H Lorentzen

bottom of page